Samenwerking Academische Werkplaats DWARS
 
CEPHIR werkt nauw samen met DWARS, de Academische Werkplaats gericht op diversiteit in het jeugdbeleid in de Stadsregio Rotterdam. Met deze samenwerking heeft CEPHIR ook een netwerk waarin kennis en vakmanschap wordt gedeeld tussen doelgroep, praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid. Hierdoor wordt aan alle kinderen (en in het bijzonder migrantenkinderen) gelijke kansen geboden in het jeugdbeleid.
Meer weten? www.samendwars.nl