Impuls voor Public Health Onderwijs

CEPHIR werkt in Rotterdam aan een verdere ‘vermaatschappelijking’ van het public health onderwijs. De onderwijsactiviteiten van CEPHIR richten zich op studenten van Erasmus MC en EUR en op bij- en nascholingsactviteiten voor medewerkers van de GGD en andere instellingen in het domein van de publieke gezondheid. CEPHIR neemt deel aan onderstaande programma’s waarin studenten en professionals betrokken worden bij de analyse en aanpak van praktijkproblemen.

  • Vaccineren voor medische studenten
  • Minor Public Health "De Gezonde Stad” (Instituut BMG en Afdeling MGZ Erasmus MC)
  • Praktijkprogramma "Dokteren in de grote stad”(huisartsopleiding Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam, ROS Zorgimpuls en GGD)
  • Lesdag "Arts en Maatschappij” in het co-schap sociale geneeskunde (MGZ Erasmus MC en GGD)
  • Communityprojecten voor team van studentengeneeskunde
  • Seminars voor beleid, onderzoek en praktijk
Community Projects 

Aan het einde van het derde studiejaar volgen de geneeskunde studenten van het Erasmus MC het thema 'Arts en volksgezondheid'. In dit kader moeten zij in groepen van 4-6 studenten een community project uitvoeren.

Hierin wordt in 4 weken een vraag van een praktijkorganisatie (bv GGD, RIVM, wetenschappelijke vereniging, huisartsengroep) beantwoord. Dit gebeurt door combinaties van literatuuronderzoek, interviews en eenvoudige data-analyses. De projecten geven de studenten inzicht in de rol van diverse gezondheidsorganisaties , die de projectresulaten kunnen benutten voor hun eigen activiteiten gericht op verbetering van de volksgezondheid": De hieronderstaande  projecten zijn door studenten voor de GGD uitgevoerd.
 
De effecten van energiedranken op jongeren proj 20
Fitnesstoestellen in het Afrikaanderpark proj 47
Hitte in de stad, pret of pech? proj 48
 
 

Community projecten

De community projecten worden door 3de jaars geneeskunde studenten uitgevoerd. In het overzicht zijn alleen de projecten van Rotterdamse organisaties opgenomen. Elk project wordt uitgevoerd in een groep van 4 tot 6 studenten.

Studiejaar 2013-2014

Nr.

Titel

Contactpersoon

BESLISSINGEN ROND LEVENSEINDE

1

Verloop van INR bij gebruik van OAC in de laatste fase van de populatie binnen Cadenza

Laurens Cadenza, Marjon Oolbekkink

 

2

Niet noodzakelijke medicatie

Laurens Cadenza, Jet van Esch

3

Vertaling onderzoek over de laatste levensfase naar brede publiek

Erasmus MC en Coalitie Van Betekenis tot het Einde, Caroline van Hövell

4

Psychologische problematiek bij slechte diagnose

Laurens Cadenza, Jet van Esch

LEESTIJL EN GEZONDHEIDSBEVORDERING

5

Advies van huidtherapeuten aan gebruikers van huidverzorgingsproducten

Stichting Skinwiser, Matthijs Boog

6

Wat is het effect van leefstijl op de huid?

Stichting Skinwiser, Matthijs Boog

ORGANISATIE EN KWALITEIT VAN ZORG

7

Diversiteit in visies op orgaandonatie

Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit, Mohamed Bibi

8

Geboortezorg voor vrouwen in een achterstandspositie

Stichting Rosarium, Selma Ablak

VERSLAVING

9

Alcohol en Ecological Momentary Assessment: wat is het en wat weten we?

IVO Addiction Research Institute, Gert-Jan Meerkerk,  Michelle Snelleman

10

De relatie tussen inkomensverschillen en alcohol- en drugsgebruik

IVO Addiction Research Institute, Gert-Jan Meerkerk , Elske Wits

OUDERENGENEESKUNDE

11

Exergamen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Aafje thuiszorg, huizen en zorghotels, Rotterdam, Shanty Sterke

12

Buiten bewegen met dementerenden

Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels, Natasja Jongejan

13

Kans op herstel na spoedopnames in het ziekenhuis bij de verpleeghuispatiënt

Aafje thuiszorg huizen zorghotels, Anjalie Sewnaik, specialist ouderengeneeskunde

14

Calciuminname bij de verpleeghuispatiënt, voldoende of onder de maat?

Aafje thuiszorg huizen zorghotels, Anjalie Sewnaik, specialist ouderengeneeskunde

15

Onrust als gevolg van een  blaasontsteking bij de verpleeghuispatiënt met cognitieve stoornissen, wel of geen antibiotische behandeling?

Aafje thuiszorg huizen zorghotels

Anjalie Sewnaik, specialist ouderengeneeskunde

SEKSUELE GEZONDHEID

16

Gebruik morning afterpil onder jongeren

GGD Rotterdam Rijnmond, Léontine Verberg

INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING & HYGIËNE

17

Wond kolonisatie en wondinfectie ten gevolge van pseudomonas aeruginosa bij brandwondpatiënten

Brandwondencentrum, Maasstad Ziekenhuis

Dr. Margriet E. van Baar

18

Preventie van noro-uitbraken in instellingen: evaluatie kennistraining

 

GGD Rotterdam Rijnmond & afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (Erasmus MC)

19

Preventie van noro-uitbraken in instellingen: wat zorgt voor goede handhygiëne?

GGD Rotterdam Rijnmond & afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (Erasmus MC)

20

Handhygiëne in de thuiszorg: exploratief onderzoek

 

GGD Rotterdam Rijnmond & afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (Erasmus MC)

21

Handhygiëne op de basisschool

 

GGD Rotterdam Rijnmond & afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (Erasmus MC)

22

Handen uit de mouwen voor een veilig ziekenhuis

 

Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen, afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten (Erasmus MC) & afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (Erasmus MC)

23

Handen uit de mouwen: ervaringen van zorgverleners

 

Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen, afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten (Erasmus MC) & afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (Erasmus MC)

24

Reizigers met  verminderde weerstand, let op!

GGD Rotterdam-Rijnmond, MC Trompenaars

25

Seksaccidenten in de regio Rotterdam-Rijnmond, is de PEP indicatie volgens protocol?

GGD Rotterdam-Rijnmond, Marie-Christine Trompenaars en Erik de Jonge

GEZONDHEID EN WERK

26

Effect van sporten tijdens de zwangerschap op arbeidsproductiviteit

Gym Solutions, Rotterdam, Jessica Noordijk-Stipdonk

27

Medisch specialisten en werkhervatting van patiënten

UWV Rotterdam, Patricia Dekkers, verzekeringsarts

28

Plezier in het werk: een onderzoek onder verzekeringsartsen

UWV Rotterdam, Patricia Dekkers, verzekeringsarts

 

Studiejaar 2012-2013

nr.

Titel project

Contactpersoon (organisatie)

Palliatieve zorg

1

Analyse bezetting van palliatieve bedden van de afgelopen 2 jaar in Rotterdam en omstreken.

Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o)

2

Palliatieve Zorg

Laurens Cadenza

3

Palliatieve Zorg: nazorg

Laurens Cadenza

4

The functionality of palliative care networks in the Netherlands

Erasmus MC

Leefstijl en gezondheidsbevordering

5

Gezond en Vitaal leven: Obesitas in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Rotterdam

Stichting Rosarium

6

Gezondheidstoestand minima in Rotterdam (Voedselbankafnemers)

MoveDis voedings- & bewegingspraktijk

7

Beweeggedrag onder vrijwilligers bij Wilskracht Werkt Feijenoord.

Gemeente Rotterdam

8

De Stopper in beeld: onderzoek naar het gebruik van stopondersteuning door mensen die willen stoppen met roken.

GGD Rotterdam-Rijnmond

9

Consumptie energiedrankjes door de jeugd en sportbeoefening

Gemeente Rotterdam

Organisatie en Kwaliteit van Zorg

10

Zorgt centralisatie van de zorg voor betere zorg?

Erasmus MC

11

Niet Aangeboren Hersenaandoeningen

Laurens Antonius IJsselmonde

12

Onderzoek naar ervaringen van kwetsbare Rotterdammers

Aafje thuiszorg huizen zorghotels

13

Langdurige stresspatronen doorbreken

Bureau Frontlijn

Verslavingszorg

14

Wijkgerichte verslavingspreventie onder kwetsbare jongeren in een Rotterdamse aandachtswijk: wat kunnen we leren van onze Engelse buren?

IVO Addiction Research Institute

15

Voorspellers van terugval bij alcoholverslaving

IVO Addiction Research Institute

Ouderengeneeskunde

16

Invloed van medicatie op balans- en mobiliteitsproblemen bij ouderen

Aafje thuiszorg, huizen en zorghotels

17

Signaleren van visusproblemen bij verpleeghuisbewoners

Aafje thuiszorg, huizen en zorghotels

Bevolkingsonderzoek/Vroegsignalering

18

Vroegsignalering op het gebied van GGZ onder diverse doelgroepen in de samenleving

Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit

19

Tevredenheid van zwangeren over de Prenatale Screening in de regio Zuidwest Nederland

Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland

21

Onderzoek naar de kwaliteit van de Counseling over Prenatale Screening in de regio Zuidwest Nederland

Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland

Leefomgeving

22

Stille plekken in de stad: beleving, behoefte en gedrag

GGD Rotterdam-Rijnmond

23

‘Het Nieuwe Werken’: effect op gezondheid en ziekteverzuim

Gemeente Rotterdam

24

Gebruik fitnesstoestellen in het Afrikaanderpark

Gemeente Rotterdam

SOA preventie

25

Chatproject

GGD Rotterdam – Rijnmond

26

No show NO

GGD Rotterdam Rijnmond

Seksuologie

27

Seksuele gezondheid bij verstandelijk beperkten

GGD Rotterdam Rijnmond

Infectieziektebestrijding

28

Staphylococcus aureus: van neus naar infectie

Erasmus MC

29

Verhogen deelname HPV vaccinatie

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond

30

Wond kolonisatie  en wondinfectie bij brandwond patiënten; vergelijking tussen opnamen in een brandwondencentrum en op  een algemene afdeling

Brandwondencentrum, Maasstad Ziekenhuis

Arbeid en gezondheid

31

Werkhervatting na ICU opname

Erasmus MC

     

Studiejaar 2011-2012 

nr.

Titel

Contactpersoon, Organisatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG

1

Gezondheidseffecten borstvoeding

 

Gerda Mourits, Annelies Koster Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (0-4) Rotterdam

PALLIATIEVE ZORG

2

Dexamethason in de laatste levensfase

 

Jet van Esch, Laurens Cadenza (Regionaal palliatief centrum), Rotterdam

3

Demografie en verwijzingen: op welke wijze PR voeren?

 

Jet van Esch, Laurens Cadenza (Regionaal palliatief centrum), Rotterdam

4

Informatie over vitaliteit bij chronisch palliatieve patiënten

 

 

Petra van ’t Klooster, Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken (NPZR&o) Laurens Cadenza (Regionaal palliatief centrum), Rotterdam

5

Palliatieve zorg: verbinding 1e en 2e lijn d.m.v. goede overdracht en communicatie.

Marianne ten Cate, Ikazia ziekenhuis Palliatieve unit Rotterdam

ORGANISATIE VAN ZORG & KWALITEIT VAN ZORG

6

Focusgroeponderzoek etnisch-cultureel diverse prenatale en postnatale  zorgervaring

Dr. S. Denktas, Drs. I.A. Peters, Erasmus MC, Afdeling Verloskunde en Gynecologie

LEEFSTIJL

7

Ouderen & Fitheidstesten

 

Karel Mulder, Fit for Life/Sport en Recreatie, Gemeente Rotterdam

Sport en Recreatie/Beleid en Ontwikkeling, Rotterdam

MAATSCHAPPIJ EN GEZONDHEID

8

De zorgbehoefte van dak- en thuislozen Rotterdam

Dr. Gert-Jan Meerkerk, Barbara van Straaten, IVO Addiction Research Institute

9

‘Verbetering Samenwerking Eerstelijnszorg en VraagWijzer’: hoe ervaren de burgers deze verbeterde samenwerking?

Kees van Veldhuizen,  GGD Rotterdam-Rijnmond, Cluster Zorgregie, sectie EL&L

10

Medische gevolgen door het schrappen van de diëtist uit de basisverzekering

Kathleen Paal, MoveDis voedings- & bewegingspraktijk, Rotterdam

ONGEVALLEN EN TRAUMATOLOGIE

11

Maatschappelijk en economisch aspect van vuurwerkletsels

 

C van Nieuwenhoven, Erasmus MC, Afdeling Plastische en Reconstructieve chirurgie en handchirurgie

12

Pijnlijk inzicht? Studie naar adequate pijnbehandeling bij ongevalpatiënten bij het Mobiel Medisch team Trauma Centrum Zuid West Nederland

Dr. Pleunie Rood, Erasmus MC, Spoedeisende Hulp, Rotterdam

Dr. Sivera Berben, UMC St Radboud, Acute Zorgregio Oost, Nijmegen

13

Pijnlijk inzicht? Studie naar adequate pijnbehandeling bij ongevalpatiënten bij de Regionale Ambulance Voorziening Rotterdam-Rijnmond en de Spoedeisende Hulp van het Erasmus MC.

Dr. Pleunie Rood, Erasmus MC, Spoedeisende Hulp, Rotterdam

Dr. Sivera Berben, UMC St Radboud, Acute Zorgregio Oost, Nijmegen

ARBEID EN GEZONDHEID

14

Verkenning ziektebeelden met vertraging 1e lijn

 

Lex Suurmeijer, Achmea Vitale, Achmea Vitale Rotterdam

15

Effect van veelgebruikte pesticiden op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen

Luc Coffeng, Stichting Medical Checks for Children, p/a Erasmus MC, Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam

16

Zwangerschap en aangepast werk

George Moggré, Sociaal Medische Zaken UWV Rotterdam

17

Kanker en werk

George Moggré, Sociaal Medische Zaken UWV Rotterdam

PROJECT DE NIEUWE OOGST DELFSHAVEN

18

Waarom voelen mensen zich eenzaam in het Nieuwe Westen

 

Linsey van Hauwaert, Kiela Ron, GGD Rotterdam-Rijnmond, Rotterdam

19

Wat vindt de wijkbewoner van groen in de wijk en zijn leefomgeving

 

Linsey van Hauwaert, Josine van den Bogaard, senior beleidsmedewerker, GGD Rotterdam-Rijnmond

20

Groene wijk- gezonde wijk.  Relatie tussen participatie in de vergroening en gezondheid

Linsey van Hauwaert, Josine van den Bogaard, senior beleidsmedewerker, GGD Rotterdam-Rijnmond

21

Zelforganisaties dragen bij aan een verbeterde ervaren gezondheid

Linsey van Hauwaert, GGD Rotterdam-Rijnmond

INFECTIEZIEKTEN

22

MRSA in de community: "Risico factoren voor dragerschap van MRSA bij zeevaarders.”

drs. W.S.N. Lekkerkerk, Erasmus MC, Medische Microbiologie & Infectieziekten

23

MRSA in de community: "Risicofactoren voor rekolonisatie of fout negatief verklaren van MRSA dragerschap bij gebruik van drie kweek controle sets.”

drs. W.S.N. Lekkerkerk, Erasmus MC, Medische Microbiologie & Infectieziekten

24

Tinea Capitis (kletskop) inventarisatie: training en hulp van luizenmoeders en het Centrum Jeugd en Gezin voor het opsporen van besmettingen op basisscholen

Dr. Aimée Tjon-A-Tsien, Mw. J. Bogerman, beiden GGD Rotterdam Rijnmond)

SOA PREVENTIE & SEXUALITEIT

25

Zonder soa niet hip?

Hannelore Gőtz, GGD Rotterdam Rijnmond

26

Waarom geen anticonceptie?

Hannelore Gőtz, GGD Rotterdam Rijnmond

27

Pil vergeten – wat nu?

Hannelore Gőtz, GGD Rotterdam Rijnmond

28

Social media inzetten voor sexcounselling

 

Meike van ’t Hof, i.o, GGD Rotterdam-Rijnmond, cluster IZB afdeling S&S, Rotterdam

29

Het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit w.o. homoseksualiteit aan (migranten) jongeren in Rotterdam

Laura Wouter, Marijn Kuiper, Liesbeth Vasen, Bekë Nuradini,

GGD Rotterdam-Rijnmond, Rotterdam

 

Studiejaar 2010-2011

nr.

Titel project

Contactpersoon (organisatie)

Patiëntenvereniging

1

Gevolgen van bezuinigingen op vergoeding van reumamedicijnen

Trudi Kilic-Paterkamp (GGD Rotterdam Rijnmond)

Maatschappij en gezondheid

2

Overgewicht in de grote stad, wat doen mensen zelf en hoe zijn trends voor de toekomst

Tine de Hoop en FréKreuger (GGD Rotterdam Rijnmond)

 

3

Begeleiding van patiënten uit de doelgroep voor cardiovasculair risicomanagament bij het naleven van de standaardrichtlijn voor gezond bewegen door de huisarts in SEGV-wijken

Tine de Hoop en Annette Straver (GGD Rotterdam Rijnmond)

 

4

Geluidhinder door verkeer, welbevinden en ervaren gezondheid

Jennie Odink (GGD Rotterdam-Rijnmond)

5

Behoeftepeiling seksuologische hulp bij problemen onder studenten

Katy van den Hoek & Meike van ‘t Hof (GGD Rotterdam-Rijnmond)

Ongevallen en traumatologie

6

Evaluatie (heli-)MMT inzetten in de regio Zuid-West Nederland

Dr. D. den Hartog en Dr. E.M.M. van Lieshout (Erasmus MC)

7

Sociaal economische gezondheidsverschillen bij brandwonden

Margriet Baar (Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland, Brandwondencentrum, Maasstadziekenhuis, Rotterdam)

Arbeid en gezondheid

8

Samen werken aan een goede gezondheid

Karen Klein Ikkink (GGD Rotterdam-Rijnmond)

9

Effecten van actief transport (fietsen naar het werk)

Bas Hilckmann (VCCR, Rotterdam)

Verslaving en verslavingszorg

10

Overgewicht en impulsiviteit

Gert-Jan Meerkerk (IVO, Rotterdam)

11

Is minder roken minder slecht?

Gert-Jan Meerkerk (IVO, Rotterdam)

12

Wat is er bekend over ‘Binge Eating Disorder’?

Gert-Jan Meerkerk (IVO, Rotterdam)

13

Effectiviteit van vitamine D suppletie bij chronisch verslaafden

Gert-Jan Meerkerk (IVO, Rotterdam)

Primaire preventie

14

FIT 010 compliance

Kathleen Paal (MoveDis voedings- & bewegingspraktijk Rotterdam)

15

FIT 010 multi-disciplinair

Kathleen Paal (MoveDis voedings- & bewegingspraktijk Rotterdam)

16

FIT 010 cultuur

Kathleen Paal (MoveDis voedings- & bewegingspraktijk Rotterdam)

17

Dagelijks beweegpatroon 2 tot 12 jarigen

Wilma Jansen (GGD Rotterdam-Rijnmond)

Infectieziekten & patiëntveiligheid

18

Interventie ter verbetering van handhygiëne in kinderdagverblijven

Tizza Zomer & Aimee Tjon-A-Tsien (GGD Rotterdam)

19

ESBL positive E. coli in de community: "burden of disease  in het Erasmus MC”

Dr M.C. Vos, MMIZ (Erasmus MC, Unit Infectiepreventie (UNIP))

 

20

Het propofol infusie syndroom: een illusie?

Prof.dr. Jan Klein (Sectie Bedrijfsvoering van Zorgorganisaties)

21

Het nut van communicatie volgens het SBAR principe

Prof.dr. Jan Klein (Sectie Bedrijfsvoering van Zorgorganisaties)

22

Een programma om medische fouten terug te dringen: hoe krijgen we de dokter actief?

Prof dr J.F. Lange (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, commissie Patientveiligheid; [Erasmus MC, Rotterdam])

Zorgvraagstukken

23

Zelf-management van Diabetes Mellitus onder allochtonen

M. de Bot / M. Reynen, Stichting Sprong, Rotterdam

 

 

Meer info?

Ed van Beeck
010-7038472
 
Paul Mertens
0104339276
 
info@cephir.nl