Wat is CEPHIR?

CEPHIR, Acroniem voor ‘Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area’, is de academische werkplaats Publieke Gezondheid in de regio Rotterdam-Rijnmond. CEPHIR is in 2006 opgericht met een subsidie van ZonMw.
 

Missie

Doel van CEPHIR is het terugdringen van gezondheidsachterstanden in Rotterdam en in de regio, in het bijzonder acherstanden die het gevolg zijn van grote stadsproblematiek c.q. lage sociaal economische status. Dit wordt nagestreefd door een coherent onderzoeks- en onderwijsprogramma en een innovatieve communicatiestructuur, die praktijk, beleid, bestuur en onderzoek met elkaar in verbinding brengt.
 

Onderzoek

In CEPHIR werken onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC samen met medewerkers van GGD Rotterdam-Rijnmond aan onderzoek dat relevant is voor de openbare gezondheid (public health). Het onderzoeksprogramma van CEPHIR omvat de onderzoekslijnen: leefstijl, infectieziekten, jeugd en integraal gezondheidsbeleid. Het onderzoek met betrekking tot de infectieziekten is ondergebracht in het Huisman Onderzoeks Centrum
 

Netwerk

CEPHIR vindt het belangrijk dat kennis haar weg vindt naar hulpverleners, beleidsontwikkelaars en bestuurders. Ook wil CEPHIR dat onderzoekers gevoeliger worden voor hun kennisbehoeften. Daarom bouwt CEPHIR aan een zinvol netwerk tussen onderzoek, beleid en praktijk en nodigt u van harte uit om hierin te participeren.
 

Faciliteren, organiseren en communiceren

Wij faciliteren interactie en samenwerking door mensen met elkaar in contact te brengen en hen te attenderen op relevante ontwikkelingen. Wij denken mee en bemiddelen bij moeilijke of onduidelijke situaties. Een bijzondere variant is het project 'Klein maar Fijn': door middel van kortdurend onderzoek wordt antwoord gegeven op concrete vragen van bestuurders. Kern van de aanpak: vragensteller en onderzoeker worden aan elkaar gekoppeld en begeleid door de medewerker van ‘Klein maar Fijn’. We organiseren ontmoetingen tussen onderzoekers en mensen in de praktijk in de vorm van seminars, een Adviesraad en CEPHIR debatten. Daarnaast initiëren we diverse overleggen en zorgen we voor een heldere besluitvorming en uitvoering, randvoorwaarden, financiën en continuïteit. U kunt informatie delen over bijvoorbeeld ontwikkelingen, conferenties, nieuw onderzoek of beleid, benoemingen en promoties. Relevante informatie kunt u laten plaatsen in de CEPHIR Nieuwsbrief en op de website.