Algemene informatie over CEPHIR Seminars 2017

 
CEPHIR organiseert jaarlijks een aantal ontmoetingen tussen onderzoekers, bestuurders en hulpverleners waarin een inhoudelijk thema vanuit verschillende zijden belicht wordt. Dit zijn de CEPHIR seminars.
 
De seminars zijn voor iedereen toegankelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden. U dient zich wel voor elk seminar aan te melden via de link bij het programma . Van elk seminar verschijnt uiterlijk drie weken van tevoren een programma met een korte toelichting. U kunt deze uitnodigingen in uw emailbox ontvangen. Zorgt u er dan voor dat uw emailadres bekend is bij de redactie . In het archief seminars vindt u de programma’s van de seminars die al zijn geweest.
 
Voor elk seminar wordt accreditatie aangevraagd bij het bureau van de sociale geneeskunde.
 
Actuele  seminars vind u in de  Agenda