Spring naar het artikel

CEPHIR is onze Academische Werkplaats Publieke Gezondheid in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Zeeland, en Zuid-Holland Zuid. CEPHIR doet onderzoek naar volksgezondheid en deelt deze kennis met de maatschappij om zo het beleid voor een gezonde gemeenschap te ondersteunen.

 1. CEPHIR & ST-RAW seminar – maandag 17 april 2023, 14.30-18.00 - Thuis, op school of in de buurt: hoe omstandigheden bijdragen aan ongelijkheid in de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen

  Op 17 april 2023 vond het CEPHIR & ST-RAW seminar plaats over hoe omstandigheden bijdragen aan ongelijkheid in de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. Het was een interessante middag met veel belangstellenden en belangrijke discussiepunten.

   

  Als opening presenteerde Joost Oude Groeniger over de oorzaken van sociaaleconomische verschillen in de ontwikkeling van kinderen.. Tamara Madern vervolgde met een presentatie over de uitdagingen en complexiteit van financiële stress en hoe daar mee om te gaan. Edith de Bruin sprak daarna over kansenongelijkheid in het onderwijs bekeken vanuit het perspectief van het kinderrechtenverdrag. Latysha Pocorni en Anne van Vugt deelden hun ervaring met de Gezinsaanpak en werkzame elementen van stress reductie. Als laatste vertelden Saïda Ouarirou en Rianne Vierboom over de samenwerking van Team Toekomst en de Nicolaasschool in Delfshaven.

   

  De middag werd afgesloten met een discussie en een borrel. Tijdens de discussie werd met het publiek verder nagedacht over oplossingsrichtingen om kansenongelijkheid en sociaaleconomische verschillen in sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling tegen te gaan.

   

  Het seminar kunt u hier in zijn geheel terugkijken, u vind daar ook de bijbehorende presentaties.

 2. Bereiken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies

   

  De diversiteit aan inwoners in Rotterdam is groot en de huidige preventieve gezondheidsinterventies sluiten hier vaak nog onvoldoende op aan. Het is daarom noodzakelijk om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. In dit rapport wordt het onderzoek beschreven van het Klein Maar Fijn project: ‘Bereiken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies’. Het onderzoek geeft praktische handvatten en overwegingen over hoe preventieve gezondheidsinterventies kunnen worden ingericht zodat ze beter aansluiten bij kwetsbare Rotterdammers met een migratieachtergrond. Door interventies inclusief en cultuursensitief vorm te geven, kunnen we ze toegankelijk en uitnodigend maken voor alle Rotterdammers teneinde de gezondheidsverschillen in de stad te voorkomen en te verminderen.

  De infographic kunt u hier vinden. Lees het volledige rapport hier

  De resultaten zijn eerder gepresenteerd in een CEPHIR seminar. Dit kunt u hier terugkijken.

   

   

 3. 'Complex health system'-benadering

  Voor een effectief gezondheidsbeleid is een andere benadering nodig dan tot nog toe gewoon was. Een beloftevolle nieuwe manier is die van de zogenoemde ‘complex health system’-benadering. Daarbij kijk je verder dan alleen het individu en let je op álles wat samenhangt met gezondheid. Dit kun je echter niet alleen. In deze kennispil, geschreven door CEPHIR collega Arne Mellaard van GGD ZHZ, wordt uitgelegd wat deze benadering precies inhoudt, en hoe dit het denken over gezondheid en preventie kan veranderen.

  Lees het gehele stuk online in het Samen voor Gezond Magazine Kennispil (LT 3min) - herfst2022 (samenvoorgezondmagazine.nl)

   

 4. Focusgroepen over populatieverschillen in COVID-19

  Elke inwoner heeft recht op gezondheidsbescherming. Toch suggereren signalen uit (inter)nationale literatuur en de praktijk dat niet alle groepen inwoners evenredig vaak besmet raakten met het SARS-Cov-2 virus. Als onderdeel van een mixed-method onderzoeksproject (wat mogelijk is gemaakt door subsidie van ZonMw en uitgevoerd door CEPHIR) is op basis van een epidemiologische studie een aantal groepen – die vaker voorkwamen in de registratie van mensen met een positieve coronatest – geselecteerd voor focusgroeponderzoek.

  Een belangrijk overkoepelend inzicht uit dit onderzoek is dat de inschatting van risico's en het hierbij passende gedrag over de tijd heen lijkt te veranderen. Dit hangt vooral samen met de behoefte aan sociaal contact en het herstel van het gewone leven. Echter, ook twijfels over de ernst van de pandemie en de proportionaliteit van de maatregelen beïnvloeden op de lange termijn de wijze waarop mensen zich committeren aan gedragsregels, wat uiteraard weer invloed heeft op de effectiviteit van de pandemiebestrijding.

  Lees het kwantitatieve deel en het kwalitatieve deel van het rapport en bekijk ook Factsheet 1 en Factsheet 2.

 5. Verbeteren van gezondheid in tijden van crisis

  Tijdens de COVID-pandemie is er veel beleid gemaakt. Lockdown-maatregelen, zoals het maximum aantal bezoekers in huis en het sluiten van restaurants en scholen, werden genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit had onbedoelde gevolgen zoals sociaal isolement en zorgen over baanverlies. Maar werd iedereen in gelijke mate getroffen?

  In dit door Stichting Erasmus Trustfonds gefinancierde project keken onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg naar bestaande literatuur om erachter te komen hoe het lockdown- en mitigatiebeleid de ongelijkheid in gezondheid beïnvloedde. Dit project beoogde om beleid en wetenschap dichter bij elkaar te brengen en zo de besluitvorming te informeren. Daarom zijn beleidsmakers van de gemeente Rotterdam geconsulteerd gedurende het project.

  Het project resulteerde in een infographic waar u kunt zien hoe we op systematische wijze bewijs hebben gezocht voor beleid in de beschikbare literatuur, en een clip in Nederlands & Engels met meer informatie over het project. Op de pagina Rapporten vindt u het gehele rapport.

 6. Is Rotterdam een fastfoodparadijs?

  De Academische Werkplaats CEPHIR heeft in kaart gebracht hoe het voedselaanbod in Rotterdam de afgelopen 15 jaar is veranderd. Het onderzoek toont aan dat er tussen 2004 en 2018 een enorme ongunstige verandering heeft plaatsgevonden: een toename van meer dan 150 fastfood locaties, en een daling van ruim 180 aanbieders van vers. Ook bleek dat de toename van het aantal fastfood locaties groter was in buurten met een lage sociale score.

  Amazing Erasmus MC interviewde onderzoekster Famke Mölenberg over de uitdagingen van gezond leven in een fastfoodparadijs. Het volledige onderzoeks rapport kunt u hier downloaden.

Nieuwsarchief