Spring naar het artikel

 1. CEPHIR is onze academische werkplaats Publieke Gezondheid voor de regio Rotterdam. Bij CEPHIR werkt de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC samen met gemeente Rotterdam en GGD-en en gemeentes uit de regio. Zij werken aan het onderbouwen van het beleid in de volksgezondheid. CEPHIR staat voor ‘Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area’.

 2. Seminar 9 december: Een integrale aanpak van armoede: meer ruimte voor gezond gedrag?

  Mensen in armoede vechten elke dag voor hun bestaan op het gebied van geld, wonen, school, werk en veiligheid. Een gezond leven is voor iedereen belangrijk, maar lijkt in die dagelijkse overlevingsstrijd geen prioriteit te hebben. Veroorzaken stress en het gebrek aan perspectief dat gezond gedrag geen grote prioriteit heeft? En zo ja, ontstaat er ‘ruimte’ voor gezond gedrag als eerst problemen op andere terreinen worden aangepakt?

  In dit seminar op maandag 9 december in Het Nieuwe Instituut stond de vraag centraal of een integrale en op dagelijkse praktijk georiënteerde methodiek van coaching bij inwoners met meervoudige problematiek bijdraagt aan gezondheidsbewustheid en gezondheidsbevordering. We presenteerden de eerste resultaten van een onderzoek in Rotterdam en Nissewaard naar deze methodiek, en bespraken de resultaten met beleidsmakers, wetenschappers, coaches en deelnemers.

  De gegeven presentaties vindt u op de pagina seminars.

 3. Is Rotterdam een fastfoodparadijs?

  De Academische Werkplaats CEPHIR heeft in kaart gebracht hoe het voedselaanbod in Rotterdam de afgelopen 15 jaar is veranderd. Het onderzoek toont aan dat er tussen 2004 en 2018 een enorme ongunstige verandering heeft plaatsgevonden: een toename van meer dan 150 fastfood locaties, en een daling van ruim 180 aanbieders van vers. Ook bleek dat de toename van het aantal fastfood locaties groter was in buurten met een lage sociale score.

  Op maandag 28 oktober worden de resultaten gepresenteerd tijdens het Rotterdamse Kennisfestival. Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

 4. Onderzoek speelvelden in Rotterdam

  Deze week zijn de resultaten gepubliceerd van een studie waarin Cephir onderzoekers hebben gekeken naar het openen van Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds en de verandering in buitenspelen. Er is
  gebruik gemaakt van gegevens van ruim 1800 Rotterdamse kinderen die mee hebben gedaan aan de Generation R Studie. Enkele bevindingen:
   

  • Rotterdamse kinderen gaan niet meer buitenspelen of minder TV kijken en gamen als er een Cruyff Court of Krajicek Playground wordt geopend in hun buurt.
  • Er zijn aanwijzingen dat kinderen uit gezinnen met lager opgeleide ouders meer gaan buitenspelen als er een veldje in de buurt wordt geopend, maar ze gaan ook meer TV kijken en gamen.
  • Grotere studies zijn nodig om beter te kunnen vaststellen hoe we steden kunnen creëren waarin kinderen voldoende kunnen buitenspelen.
    

  Het volledige artikel kunt u hier lezen.

 5. Verdediging proefschrift Özcan Erdem

  Op woensdag 10 april 2019 heeft Özcan Erdem, onderzoeker bij de Gemeente Rotterdam en promovendus bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, zijn proefschrift verdedigd bij het Erasmus MC.

  “NEIGHBOURHOOD STRUCTURAL AND SOCIAL FACTORS AND MENTAL HEALTH”.
   

  Hieronder enkele conclusies uit zijn proefschrift:

  • De mentale gezondheid van de bewoners uit grote steden hangt samen met structurele en sociale buurtkenmerken.
  • Uitkeringsgerechtigden die in een buurt met veel sociale cohesie wonen, hebben een betere mentale gezondheid dan uitkeringsgerechtigden die in een buurt met weinig sociale cohesie wonen.
  • Etnische verschillen in mentale gezondheid kunnen beter begrepen worden wanneer naast persoonsgebonden eigenschappen ook de etnische samenstelling van de buurt wordt betrokken.
  • In buurten met een gemiddeld hoog inkomen is de relatie tussen hoge inkomensongelijkheid en een slechtere mentale gezondheid sterker dan in buurten met een gemiddeld laag inkomen.
  • Lichamelijke inactiviteit en roken verklaren een deel van de etnische verschillen in (mentale)   gezondheid.
Nieuwsarchief