Spring naar het artikel

 1. CEPHIR is onze academische werkplaats Publieke Gezondheid voor de regio Rotterdam. Bij CEPHIR werkt de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC samen met gemeente Rotterdam en GGD-en en gemeentes uit de regio. Zij werken aan het onderbouwen van het beleid in de volksgezondheid. CEPHIR staat voor ‘Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area’.

 2. Gezocht: community projecten

  In januari gaan de community projecten weer van start. In het derde studiejaar volgen de geneeskunde studenten van het Erasmus MC het thema 'Arts en volksgezondheid'. In dit kader moeten zij in groepen van 4-6 studenten een community project uitvoeren. Hierin wordt in 10 weken een vraag van een praktijkorganisatie (bv GGD, RIVM, wetenschappelijke vereniging, huisartsengroep) beantwoord. Dit gebeurt door combinaties van literatuuronderzoek, interviews en eenvoudige data-analyses. De projecten geven de studenten inzicht in de rol van diverse gezondheidsorganisaties, die de projectresultaten kunnen benutten voor hun eigen activiteiten gericht op verbetering van de volksgezondheid.

  Heeft u een onderzoeksvraag waar studenten zich in vast kunnen bijten, of wilt u meer weten over community projecten? Stuur dan een mail naar Suzie Otto: s.otto@erasmusmc.nl

 3. Terugkoppeling seminar: Dementie in uw gemeente

  Op 8 november stond tijdens een regiobijeenkomst ouderen en dementie centraal. GGD Rotterdam-Rijnmond, CEPHIR en het stimuleringsprogramma Gezond in...(Platform31 en Pharos) organiseerden deze middag. Er werd ingegaan op hoe groot het probleem is, hoe het zich ontwikkelt, wat het betekent voor de groep van mensen met beperkte gezondheidsvaardig- heden en welke (preventieve) interventiemogelijkheden gemeenten en de uitvoeringspraktijk hebben.

  Benieuwd naar de uitkomsten? Bekijk de terugkoppeling.

 4. Seminar Oktober: Armoede en Gezondheid

  Op maandag 29 oktober werden onderzoek, beleid en praktijk op gebied van armoede en gezondheid met elkaar in contact gebracht tijdens het CEPHIR seminar. De presentaties gegeven tijdens deze middag kunt u terug vinden op de pagina over de CEPHIR seminars.

 5. Healthy door de Huisarts

  In het rapport 'Healthy door de Huisarts - effectiviteit en samenwerking voor cardiovasculaire preventie in de huisartsenpraktijk voor de regio Rotterdam' is de visie op verantwoordelijkheden en samenwerking vanuit huisartsen voor preventie van hart- en vaatziekten beschreven. Hiervoor zijn er interviews gedaan met huisartsen. Zo hebben de onderzoekers een beeld weten te schetsen van de problematiek en kansen in de samenwerking rondom preventie van hart- en vaatziekten.

  Het rapport download u hier.

 6. Ongezond gedrag en luchtverontreiniging in Rotterdam

  De Academische Werkplaats CEPHIR heeft doorgerekend wat de invloed is van gezonder gedrag en betere luchtkwaliteit voor de Rotterdamse bevolking. Roken en luchtkwaliteit blijven de belangrijkste factoren in de volksgezondheid. In vergelijking met 2005 komt de grootste winst in gezondheid door een schonere buitenlucht.

  De acht doelstellingen in de nota Rotterdam Vitale Stad kunnen een goede bijdrage leveren aan verdere verbetering van de gezondheid van de Rotterdamse bevolking. Lees hier het volledige rapport.

Nieuwsarchief