Spring naar het artikel

 1. CEPHIR is onze Academische Werkplaats Publieke Gezondheid in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Zeeland, en Zuid-Holland Zuid. CEPHIR doet onderzoek naar volksgezondheid en deelt deze kennis met de maatschappij om zo het beleid voor een gezonde gemeenschap te ondersteunen.

 2. UITNODIGING CEPHIR SEMINAR – Maandag 27 juni 2022 14.30-18.00 – Hoe maken we gezondheidsinterventies inclusief?

  De aanhoudende ongelijkheid in gezondheid en de diversiteit van de Rotterdamse populatie vraagt om een meer inclusieve aanpak binnen gezondheidsinterventies. Het is belangrijk kwetsbare mensen te betrekken bij preventieve gezondheidsinterventies, maar hoe doe je dat, en wanneer is een interventie succesvol? In dit seminar gaan we in op deze vraagstukken en de bijbehorende complexiteit. We delen lessen uit de praktijk en inzichten uit gesprekken met de mensen die het betreft. Er worden zowel inzichten gedeeld en bediscussieerd vanuit onderzoek, beleid als praktijk.

  Het volledige programma:

  14.30 –15.00                                                                                                                    Inloop met koffie, thee en mogelijkheid tot ontmoeten           

  15.00 –17.00                                                                                                                    -Opening door Mariëlle Beenackers, coördinator van CEPHIR
  - De inclusiviteit van preventieve gezondheidsinterventies. Lessen uit Rotterdam door Lisa van Son en Berfin Yurdakul, Erasmus MC
  - Ondersteuning voor oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun mantelzorgers door Marina Jonkers, Hogeschool Rotterdam
  - Fijnmazig vaccineren –doelgroep benadering door Eva Reekers, Gemeente Rotterdam
  - Ervaringen vanuit de praktijk, spreker volgt
  - Discussie
                                                                                                                            
  17.00 –18.00                                                                                                                  Borrel

  We hopen u te ontmoeten op maandag 27 juni (14.30-18.00) in het Bibliotheektheater van de Centrale Bibliotheek van Rotterdam en ook van úw vragen en ervaringen te leren. 

  Aanmelden kan via een mail naar cephir@erasmusmc.nl.

 3. Focusgroepen over populatieverschillen in COVID-19

  Elke inwoner heeft recht op gezondheidsbescherming. Toch suggereren signalen uit (inter)nationale literatuur en de praktijk dat niet alle groepen inwoners evenredig vaak besmet raakten met het SARS-Cov-2 virus. Als onderdeel van een mixed-method onderzoeksproject (wat mogelijk is gemaakt door subsidie van ZonMw en uitgevoerd door CEPHIR) is op basis van een epidemiologische studie een aantal groepen – die vaker voorkwamen in de registratie van mensen met een positieve coronatest – geselecteerd voor focusgroeponderzoek.

  Een belangrijk overkoepelend inzicht uit dit onderzoek is dat de inschatting van risico's en het hierbij passende gedrag over de tijd heen lijkt te veranderen. Dit hangt vooral samen met de behoefte aan sociaal contact en het herstel van het gewone leven. Echter, ook twijfels over de ernst van de pandemie en de proportionaliteit van de maatregelen beïnvloeden op de lange termijn de wijze waarop mensen zich committeren aan gedragsregels, wat uiteraard weer invloed heeft op de effectiviteit van de pandemiebestrijding.

  Lees het gehele rapport hier.

 4. Verbeteren van gezondheid in tijden van crisis

  Tijdens de COVID-pandemie is er veel beleid gemaakt. Lockdown-maatregelen, zoals het maximum aantal bezoekers in huis en het sluiten van restaurants en scholen, werden genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit had onbedoelde gevolgen zoals sociaal isolement en zorgen over baanverlies. Maar werd iedereen in gelijke mate getroffen?

  In dit door Stichting Erasmus Trustfonds gefinancierde project keken onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg naar bestaande literatuur om erachter te komen hoe het lockdown- en mitigatiebeleid de ongelijkheid in gezondheid beïnvloedde. Dit project beoogde om beleid en wetenschap dichter bij elkaar te brengen en zo de besluitvorming te informeren. Daarom zijn beleidsmakers van de gemeente Rotterdam geconsulteerd gedurende het project.

  Het project resulteerde in een infographic waar u kunt zien hoe we op systematische wijze bewijs hebben gezocht voor beleid in de beschikbare literatuur, en een clip in Nederlands & Engels met meer informatie over het project. Op de pagina Rapporten vindt u het gehele rapport.

 5. Online seminar maandag 29 november: E-health en kwetsbare groepen

  E-health, digitale gezondheidszorg en -preventie, is een hot topic en lijkt een oplossing om de druk op de zorg te verlichten. Maar geldt dat wel voor iedereen? Hoe zorgen we ervoor dat e-health stimuleert en gezondheidsverschillen niet vergroot maar juist verkleint? En wat kunnen we samen doen in Nederland om de samenwerking te versterken?

  Het RIVM, het Nivel, en CEPHIR organiseren samen een online middagsymposium op maandag 29 november 14:45-17:00 uur over het thema e-health en kwetsbare groepen in het Nieuwe Instituut te Rotterdam. De wetenschap en de praktijk presenteren hoe het veld ervoor staat met betrekking tot hoe inclusief e-health toepassingen in Nederland zijn en waar de kansen voor verbetering liggen. Via pitches van jonge onderzoekers, praktijkverhalen, een interactieve paneldiscussie en een afsluitende borrel wordt kennis gedeeld en nieuwe connecties gelegd om dit vakgebied te versterken. Enthousiast? Aanmelden voor de livestream of een plekje in de zaal kan via het aanmeldformulier.

  Benieuwd naar een tipje van de sluier? Neem deel aan onze LinkedIn groep voor meer informatie over het symposium.

 6. Is Rotterdam een fastfoodparadijs?

  De Academische Werkplaats CEPHIR heeft in kaart gebracht hoe het voedselaanbod in Rotterdam de afgelopen 15 jaar is veranderd. Het onderzoek toont aan dat er tussen 2004 en 2018 een enorme ongunstige verandering heeft plaatsgevonden: een toename van meer dan 150 fastfood locaties, en een daling van ruim 180 aanbieders van vers. Ook bleek dat de toename van het aantal fastfood locaties groter was in buurten met een lage sociale score.

  Amazing Erasmus MC interviewde onderzoekster Famke Mölenberg over de uitdagingen van gezond leven in een fastfoodparadijs. Het volledige onderzoeks rapport kunt u hier downloaden.

Nieuwsarchief