Spring naar het artikel

 1. CEPHIR is onze Academische Werkplaats Publieke Gezondheid in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Zeeland, en Zuid-Holland Zuid. CEPHIR doet onderzoek naar volksgezondheid en deelt deze kennis met de maatschappij om zo het beleid voor een gezonde gemeenschap te ondersteunen.

 2. Online seminar donderdag 29 september 2022, 15.30 17.00 - Publieke gezondheidsperspectieven COVID 19: Van besmetting tot langdurige gevolgen

  Binnen de publieke gezondheidszorg is regionaal veel onderzoek gedaan naar verschillende aspecten
  van het coronavirus. Maar wat hebben we hiervan geleerd? Hoe kunnen we beleid hierop aanpassen?
  Hoe uit zich dit in de praktijk? En wat heeft diegene die besmet is (geweest) met COVID 19 er zelf aan?


  In dit webinar gaan we in op vraagstukken zoals verschil in risico op besmetting tussen
  bevolkingsgroepen, clusteruitbraken en long COVID. We delen lessen uit de publieke gezondheidszorg
  met oog op praktijk en inzichten uit een vereniging die nazorg biedt na COVID 19. Er worden zowel
  inzichten gedeeld en bediscussieerd vanuit onderzoek, beleid als praktijk. We hopen u allen online te
  ontmoeten op 29 september en ook van úw vragen en ervaringen te leren.

  15.30 - 15.40 Opening en introductie door Mariëlle Beenackers, coördinator van CEPHIR

  15.40 - 16.50

  • Populatieverschillen in geregistreerde COVID-19 prevalentie in Zuid West Nederland. Een CEPHIR onderzoek.
   door Ester de Jonge & Arne Mellaard, GGD Zuid Holland Zuid
  • COVID-19 uitbraakonderzoeken in de regio Rotterdam Rijnmond.
   door Hélène Voeten, GGD Rotterdam Rijnmond
  • Long COVID: langdurige gezondheidsklachten na besmetting met het coronavirus SARS CoV 2 in de regio Zuid Holland Zuid.
   door Pauline Croll, GGD Zuid Holland Zuid
  • Aanbod zorg en behandelmogelijkheden long COVID.
   door dr. Sara Biere Rafi, C Support

  16.50 - 17.00 Afsluiting

  Aanmelden voor het webinar kan via cephir@erasmusmc.nl

  Uitnodiging-en-programma-CEPHIR-seminar-29-september-2022.pdf

 3. Seminar vrijdag 21 oktober 2022, 14.30-18.00 - Industriële luchtverontreiniging en gezondheid

  Mensen die in de buurt van industrie wonen worden blootgesteld aan luchtverontreiniging zoals fijnstof
  en stikstofoxiden. Deze stoffen kunnen verschillende gezondheidseffecten veroorzaken zoals astma,
  hart- en vaatziekten, diabetes en vroegtijdige sterfte. Ondanks de impact van lokale luchtverontreiniging
  door industriële activiteiten in sommige gebieden een groot probleem is, is de invloed van industriële
  luchtverontreiniging beperkt onderzocht.


  In dit seminar delen we kennis uit wetenschap, beleid en praktijk over de gezondheidseffecten van
  luchtverontreiniging en reflecteren we op de wisselwerking tussen wetenschap en beleid/praktijk. We
  hopen u allen te ontmoeten op 21 oktober en ook van úw vragen en ervaringen te leren.

  14.30 – 15.00 Inloop met koffie, thee en mogelijkheid tot ontmoeten
  15.00 – 17.00

  • Welkom en introductie door de dagvoorzitter
   door Lex Burdorf, hoofd afdeling maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC
  • Gezondheid in de IJmond III: Monitoring incidentie medicijngebruik 2008-2019.
   door Danny Houthuijs, RIVM
  • De invloed van industriële luchtverontreiniging op geboorte-uitkomsten in een industriële omgeving.
   door Arnold Bergstra, GGD Zeeland
  • Historisch overzicht stofoverlast in Hoek van Holland: Hinder, langdurige  blootstelling en gezondheid.
   door Sef van den Elshout, DCMR
  • Discussie

  17.00 – 18.00 Borrel


  Aanmelden voor het seminar kan via cephir@erasmusmc.nl. Het seminar zal plaatsvinden in Bioscoopzaal Sophia (SP-3417), Erasmus MC, er zal ook een link verzorgd worden naar een livestream.

   

  Uitnodiging-en-programma-CEPHIR-seminar-21-oktober-2022.pdf

 4. Focusgroepen over populatieverschillen in COVID-19

  Elke inwoner heeft recht op gezondheidsbescherming. Toch suggereren signalen uit (inter)nationale literatuur en de praktijk dat niet alle groepen inwoners evenredig vaak besmet raakten met het SARS-Cov-2 virus. Als onderdeel van een mixed-method onderzoeksproject (wat mogelijk is gemaakt door subsidie van ZonMw en uitgevoerd door CEPHIR) is op basis van een epidemiologische studie een aantal groepen – die vaker voorkwamen in de registratie van mensen met een positieve coronatest – geselecteerd voor focusgroeponderzoek.

  Een belangrijk overkoepelend inzicht uit dit onderzoek is dat de inschatting van risico's en het hierbij passende gedrag over de tijd heen lijkt te veranderen. Dit hangt vooral samen met de behoefte aan sociaal contact en het herstel van het gewone leven. Echter, ook twijfels over de ernst van de pandemie en de proportionaliteit van de maatregelen beïnvloeden op de lange termijn de wijze waarop mensen zich committeren aan gedragsregels, wat uiteraard weer invloed heeft op de effectiviteit van de pandemiebestrijding.

  Lees het gehele rapport hier.

 5. Verbeteren van gezondheid in tijden van crisis

  Tijdens de COVID-pandemie is er veel beleid gemaakt. Lockdown-maatregelen, zoals het maximum aantal bezoekers in huis en het sluiten van restaurants en scholen, werden genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit had onbedoelde gevolgen zoals sociaal isolement en zorgen over baanverlies. Maar werd iedereen in gelijke mate getroffen?

  In dit door Stichting Erasmus Trustfonds gefinancierde project keken onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg naar bestaande literatuur om erachter te komen hoe het lockdown- en mitigatiebeleid de ongelijkheid in gezondheid beïnvloedde. Dit project beoogde om beleid en wetenschap dichter bij elkaar te brengen en zo de besluitvorming te informeren. Daarom zijn beleidsmakers van de gemeente Rotterdam geconsulteerd gedurende het project.

  Het project resulteerde in een infographic waar u kunt zien hoe we op systematische wijze bewijs hebben gezocht voor beleid in de beschikbare literatuur, en een clip in Nederlands & Engels met meer informatie over het project. Op de pagina Rapporten vindt u het gehele rapport.

 6. Online seminar maandag 29 november 2021: E-health en kwetsbare groepen

  E-health, digitale gezondheidszorg en -preventie, is een hot topic en lijkt een oplossing om de druk op de zorg te verlichten. Maar geldt dat wel voor iedereen? Hoe zorgen we ervoor dat e-health stimuleert en gezondheidsverschillen niet vergroot maar juist verkleint? En wat kunnen we samen doen in Nederland om de samenwerking te versterken?

  Het RIVM, het Nivel, en CEPHIR organiseren samen een online middagsymposium op maandag 29 november 14:45-17:00 uur over het thema e-health en kwetsbare groepen in het Nieuwe Instituut te Rotterdam. De wetenschap en de praktijk presenteren hoe het veld ervoor staat met betrekking tot hoe inclusief e-health toepassingen in Nederland zijn en waar de kansen voor verbetering liggen. Via pitches van jonge onderzoekers, praktijkverhalen, een interactieve paneldiscussie en een afsluitende borrel wordt kennis gedeeld en nieuwe connecties gelegd om dit vakgebied te versterken. Enthousiast? Aanmelden voor de livestream of een plekje in de zaal kan via het aanmeldformulier.

  Benieuwd naar een tipje van de sluier? Neem deel aan onze LinkedIn groep voor meer informatie over het symposium.

 7. Is Rotterdam een fastfoodparadijs?

  De Academische Werkplaats CEPHIR heeft in kaart gebracht hoe het voedselaanbod in Rotterdam de afgelopen 15 jaar is veranderd. Het onderzoek toont aan dat er tussen 2004 en 2018 een enorme ongunstige verandering heeft plaatsgevonden: een toename van meer dan 150 fastfood locaties, en een daling van ruim 180 aanbieders van vers. Ook bleek dat de toename van het aantal fastfood locaties groter was in buurten met een lage sociale score.

  Amazing Erasmus MC interviewde onderzoekster Famke Mölenberg over de uitdagingen van gezond leven in een fastfoodparadijs. Het volledige onderzoeks rapport kunt u hier downloaden.

Nieuwsarchief