Spring naar het artikel

 1. CEPHIR is onze Academische Werkplaats Publieke Gezondheid in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Zeeland, en Zuid-Holland Zuid. CEPHIR doet onderzoek naar volksgezondheid en deelt deze kennis met de maatschappij om zo het beleid voor een gezonde gemeenschap te ondersteunen.

 2. CEPHIR webinar: Natuurlijke experimenten

  Hoe leren we van de vele initiatieven in de stad? Natuurlijke experimenten en quasi-experimentele methoden kunnen een krachtige manier zijn om beleid te evalueren. Op vrijdag 25 juni organiseer CEPHIR het seminar “Natuurlijke experimenten en de volksgezondheid: onbenutte kansen voor preventie?”. In dit seminar gaan we uitgebreid en met sprekende voorbeelden in op wat deze methoden inhouden en hoe we ze kunnen inzetten om de volksgezondheid te bevorderen. Het seminar zal via MS Teams plaatsvinden op vrijdag 25 juni van 9:30-11:30. Het volledige programma vindt u hieronder.

  Dit seminar sluit aan bij het wetenschappelijk proefschrift van CEPHIR promovendus Famke Mölenberg, met de titel “Natural experiments to evaluate local public health interventions”. U kunt haar verdediging om 13:00 online bijwonen. Een link volgt.

  Aanmelden voor zowel het seminar als de verdediging kan via cephir@erasmusmc.nl.

 3. Proefschrift Gwen Teesing

  Promotie Gwen Teesing

  Op vrijdag 2 juli om 13:00 uur verdedigt Gwen Teesing haar proefschrfit met de titel: "Improving Hand Hygiene in Nursing homes: Results of the HANDSOME study." Het onderzoek naar handhygiëne werd uitgevoerd in 80 verpleeghuizen verspreid door Nederland (HANDSOME). Een interventie werd ontwikkeld en uitgevoerd om de naleving van de handhygiëneregels (compliance) bij het personeel te verbeteren. In een gerandomiseerde studie bleek vervolgens dat de compliance sterker was verbeterd in de interventiehuizen (van 12% naar 36%) dan in de controlehuizen (van 13% naar 21%). De interventie was even succesvol in een Train de Trainer-model. De interventie heeft niet geleid tot een afname van infectieziekten bij de bewoners van de verpleeghuizen. Materialen om de interventie zelf uit te voeren zijn beschikbaar op de website zorg voor beter.

  U bent van harte uitgenodigd om haar verdediging online te volgen. Een link volgt.

 4. Proefschrift Famke Mölenberg

  Promotie Famke Mölenberg

  Op vrijdag 25 juni om 13:00 uur verdedigt Famke Mölenberg haar proefschrfit met de titel: "Natural experiments to evaluate local public health interventions". In verschillende hoofdstukken zijn met methoden voor evaluatie van "natuurlijke experimenten" verschillende interventies en beleid in de publieke gezondheidszorg geëvalueerd. De toepassing van deze methoden is veelbelovend, en laat soms heel mooie resultaten zien. Ook benoemt één hoofdstuk of de dalende deelname aan vragenlijstonderzoek in de algemene bevolking leidt tot andere interpretatie van resultaten. Dit hoofdstuk biedt een handzame analysestrategie om dit toe te passen op survey-onderzoek over de tijd.

  U bent van harte uitgenogd om haar verdediging online te volgen. Een link volgt.

 5. Is Rotterdam een fastfoodparadijs?

  De Academische Werkplaats CEPHIR heeft in kaart gebracht hoe het voedselaanbod in Rotterdam de afgelopen 15 jaar is veranderd. Het onderzoek toont aan dat er tussen 2004 en 2018 een enorme ongunstige verandering heeft plaatsgevonden: een toename van meer dan 150 fastfood locaties, en een daling van ruim 180 aanbieders van vers. Ook bleek dat de toename van het aantal fastfood locaties groter was in buurten met een lage sociale score.

  Amazing Erasmus MC interviewde onderzoekster Famke Mölenberg over de uitdagingen van gezond leven in een fastfoodparadijs. Het volledige onderzoeks rapport kunt u hier downloaden.

Nieuwsarchief