Spring naar het artikel

 1. CEPHIR is onze Academische Werkplaats Publieke Gezondheid in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Zeeland, en Zuid-Holland Zuid. CEPHIR doet onderzoek naar volksgezondheid en deelt deze kennis met de maatschappij om zo het beleid voor een gezonde gemeenschap te ondersteunen.

 2. Populatieverschillen COVID-19 prevalentie

  CEPHIR onderzoekt populatieverschillen in COVID-19 prevalentie in de regio Zuidwest-Nederland (regio Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid). Hieronder kunt u de eerste twee factsheets van dit onderzoek vinden, als ook de eindrapportage. In de eerste factsheet wordt een vergelijking gemaakt tussen inwoners die wel en niet in de COVID-19 registraties staan. Het resultaat hiervan is onder andere dat we een clustering van groepen mensen hebben kunnen maken die vaker dan wel minder vaak in de totale bevolking positief zijn getest en of deze groepen goed of minder goed in beeld zijn bij de GGD teststraat. In de tweede factsheet wordt ingegaan op de invloed van tijd en beleid bij het ontstaan van populatieverschillen.

 3. Verbeteren van gezondheid in tijden van crisis

  Tijdens de COVID-pandemie is er veel beleid gemaakt. Lockdown-maatregelen, zoals het maximum aantal bezoekers in huis en het sluiten van restaurants en scholen, werden genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit had onbedoelde gevolgen zoals sociaal isolement en zorgen over baanverlies. Maar werd iedereen in gelijke mate getroffen?

  In dit door Stichting Erasmus Trustfonds gefinancierde project keken onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg naar bestaande literatuur om erachter te komen hoe het lockdown- en mitigatiebeleid de ongelijkheid in gezondheid beïnvloedde. Dit project beoogde om beleid en wetenschap dichter bij elkaar te brengen en zo de besluitvorming te informeren. Daarom zijn beleidsmakers van de gemeente Rotterdam geconsulteerd gedurende het project.

  Het project resulteerde in een infographic waar u kunt zien hoe we op systematische wijze bewijs hebben gezocht voor beleid in de beschikbare literatuur, en een clip in Nederlands & Engels met meer informatie over het project. Op de pagina Rapporten vindt u het gehele rapport.

 4. Online seminar maandag 29 november: E-health en kwetsbare groepen

  E-health, digitale gezondheidszorg en -preventie, is een hot topic en lijkt een oplossing om de druk op de zorg te verlichten. Maar geldt dat wel voor iedereen? Hoe zorgen we ervoor dat e-health stimuleert en gezondheidsverschillen niet vergroot maar juist verkleint? En wat kunnen we samen doen in Nederland om de samenwerking te versterken?

  Het RIVM, het Nivel, en CEPHIR organiseren samen een online middagsymposium op maandag 29 november 14:45-17:00 uur over het thema e-health en kwetsbare groepen in het Nieuwe Instituut te Rotterdam. De wetenschap en de praktijk presenteren hoe het veld ervoor staat met betrekking tot hoe inclusief e-health toepassingen in Nederland zijn en waar de kansen voor verbetering liggen. Via pitches van jonge onderzoekers, praktijkverhalen, een interactieve paneldiscussie en een afsluitende borrel wordt kennis gedeeld en nieuwe connecties gelegd om dit vakgebied te versterken. Enthousiast? Aanmelden voor de livestream of een plekje in de zaal kan via het aanmeldformulier.

  Benieuwd naar een tipje van de sluier? Neem deel aan onze LinkedIn groep voor meer informatie over het symposium.

 5. CEPHIR webinar: Natuurlijke experimenten

  Hoe leren we van de vele initiatieven in de stad? Natuurlijke experimenten en quasi-experimentele methoden kunnen een krachtige manier zijn om beleid te evalueren. Op vrijdag 25 juni organiseerde CEPHIR het seminar “Natuurlijke experimenten en de volksgezondheid: onbenutte kansen voor preventie?”. In dit seminar gingen we uitgebreid en met sprekende voorbeelden in op wat deze methoden inhouden en hoe we ze kunnen inzetten om de volksgezondheid te bevorderen. U kunt de algemene presentaties terugkijken. Veel kijk plezier!

 6. Is Rotterdam een fastfoodparadijs?

  De Academische Werkplaats CEPHIR heeft in kaart gebracht hoe het voedselaanbod in Rotterdam de afgelopen 15 jaar is veranderd. Het onderzoek toont aan dat er tussen 2004 en 2018 een enorme ongunstige verandering heeft plaatsgevonden: een toename van meer dan 150 fastfood locaties, en een daling van ruim 180 aanbieders van vers. Ook bleek dat de toename van het aantal fastfood locaties groter was in buurten met een lage sociale score.

  Amazing Erasmus MC interviewde onderzoekster Famke Mölenberg over de uitdagingen van gezond leven in een fastfoodparadijs. Het volledige onderzoeks rapport kunt u hier downloaden.

Nieuwsarchief