Spring naar het artikel

Onderzoek

Bij CEPHIR werken onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van Erasmus MC Rotterdam samen met medewerkers van GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zuid-Holland Zuid en GGD Zeeland.

Onderzoek

Het onderzoeksprogramma bestaat uit vijf onderzoekslijnen: leefstijl, jeugd, sociale en fysieke determinanten van gezondheidsverschillen, integraal gezondheidsbeleid en infectieziekten. Het Huisman Onderzoekscentrum voert het onderzoek naar infectieziekten uit.

De laatste jaren hebben er onderzoeken plaatsgevonden rondom het volgende thema:

  • gezondheidsverschillen tussen Rotterdamse wijken
  • maatregelen rondom luchtverontreiniging
  • gezondheid van dak- en thuislozen
  • fysieke omgeving en bewegen onder kwetsbare ouderen
  • sociale-economische verschillen in overgewicht van kinderen
  • effecten van re-integratie naar werk op gezondheid
  • speelveldjes in de buurt en bewegen onder kinderen

De onderzoeken resulteren vaak in wetenschappelijke artikelen en zijn regelmatig onderdeel van proefschriften. Een overzicht van de proefschriften van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van Erasmus MC Rotterdam vindt u op hun website.

Onderzoek naar de publieke gezondheid dat via de Gemeente Rotterdam wordt gepubliceerd kunt u vinden in de online catalogus.

Project 'Klein maar Fijn'

Een voorbeeld van het werk van CEPHIR is zijn de projecten ‘Klein maar Fijn’. CEPHIR koppelt vrager en onderzoeker aan elkaar met een begeleider van Klein maar Fijn. Met kort onderzoek kan dit team concrete vragen bestuurders en beleidsmakers meestal snel beantwoorden.

Als u een suggestie heeft voor een Klein maar Fijn project, dan kunt u contact opnemen met Pascal Bisscheroux: pfla.bisscheroux@rotterdam.nl.

Een verkenning van de invloed van primaire preventie en bestuurlijke maatregelen op de ziektelast door depressie in de Rotterdamse bevolking

Depressie heeft een groot aandeel in de totale ziektelast in Nederland. Vier van de tien inwoners van 19 jaar en ouder in Nederland in 2012 hebben een matig of hoog risico op een depressie. In Rotterdam heeft bijna de helft (49%) van de inwoners van 19 jaar en ouder een matig of hoog risico op een depressie. In dit 'Klein maar Fijn' project wordt verkend welke effecten van preventief beleid op populatieniveau verwacht kunnen worden. Het rapport uit 2015 van Özcan Erdem en Lex Burdorf kunt u hieronder downloaden.