Spring naar het artikel

Wat is CEPHIR?

CEPHIR is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid. CEPHIR is het acroniem voor ‘Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area’.

Missie

We verbinden onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders, hulpverleners en lokale professionals. Samen werken we aan een vitale samenleving en het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Netwerk

CEPHIR is een samenwerking tussen de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC, de gemeente Rotterdam en de GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zeeland en GGD Zuid-Holland Zuid.

CEPHIR bouwt aan een netwerk tussen onderzoek, beleid en praktijk, om kennis te kunnen delen tussen hulpverleners, beleidsontwikkelaars en bestuurders. Ook wil CEPHIR onderzoekers uitdagen om hun projecten te laten aansluiten bij kennisbehoeften vanuit de regio. Hierin staat CEPHIR niet alleen. Hier vindt u een overzicht van alle Nederlandse academische werkplaatsen Publieke Gezondheid.

Samen naar een vitale regio door het ondersteunen van beleid

Door middel van praktijkgestuurd en strategisch onderzoek beantwoorden wij vragen uit de maatschappij over publieke gezondheid. Deze kennis delen we met onze regio en de maatschappij door middel van academisch onderwijs en bijscholing. Door het organiseren van openbare seminars verbinden wij onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders, hulpverleners en lokale professionals.