Spring naar het artikel

Wat is CEPHIR?

CEPHIR, Acroniem voor ‘Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area’, is de academische werkplaats Publieke Gezondheid in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid.

Missie

Samen werken we aan een vitale stad en het terugdringen van gezondheidsachterstanden in Rotterdam en in de regio. In het bijzonder gaat het om achterstanden veroorzaakt door ‘grote stadsproblematiek’, zoals milieuvervuiling, geluidsoverlast, openbare voorzieningen, de inrichting van wijken en een hoge bevolkingsdichtheid. Het terugdringen van de achterstanden pakt CEPHIR aan door bij te dragen aan zowel het onderzoeks- als onderwijsprogramma. Daarnaast worden regelmatig worden seminars georganiseerd rondom actuele thema’s om onderzoek, praktijk en beleid te verbinden.

Netwerk

CEPHIR bouwt aan een netwerk tussen onderzoek, beleid en praktijk, om kennis te kunnen delen tussen hulpverleners, beleidsontwikkelaars en bestuurders. Ook wil CEPHIR onderzoekers uitdagen om hun projecten te laten aansluiten bij kennisbehoeften vanuit de regio. Hierin staat CEPHIR niet alleen. Hier vindt u een overzicht van alle Nederlandse academische werkplaatsen Publieke Gezondheid.

Kennis delen

CEPHIR faciliteert kennisuitwisseling en attendeert op relevante ontwikkelingen in de volksgezondheid. CEPHIR organiseert seminars en debatten waar onderzoekers en mensen uit de praktijk elkaar ontmoeten. Ook denkt CEPHIR mee bij beleidskeuzen en speelt graag een rol om samen met gemeenten en GGD-en beleid onderbouwend onderzoek te doen.